Bratten Grundejerforening / Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemer

Bratten Grundejerforening:
  Telefon: E-mail:
Ann Bendixen
Formand
 40585573
ann.bendixen@mail.dk
Ann Bendixen
Kasserer
 40585573
 ann.bendixen@mail.dk
Peter Dan Nielsen
Næstformand og vej
40257531
 
Jette Riis Sekretær og mail 61701806 jetteriismail@gmail.com
 Peter Stiller Menigt medlem og vej    
Charlotte Hyttel Henningsen
Menigt medlem
 53423613 charlottehenningsen@gmail.com
 Claus Rendeman Menigt medlem og vej    
 Jan Nielsen Suppleant  
 
 
Helle Grandt Aaen