Bratten Grundejerforening / Renovation i Bratten Sommerhusområde

Renovation i Bratten Sommerhusområde

Affaldssækken:
Renovation af sæk foretages 26 gange i sæsonen med start i påsken. Der tømmes en gang ugentligt. Levering af første sæk sker før påske.
 
Ekstra renovation:
Ekstra affald, ud over ovenstående, afhentes, hvis dette er puttet i en sæk mærket "EKSTRA" eller påsat mærkat med teksten "EKSTRA". Sækken/mærkaten koster 28,75 kr. pr. stk. inkl. moms, afhentning og behandling. Kan Købes hos:
  • AVØ på knivholtvej.
  • Borgerservice i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
  • Genbrugspladserne Skagen og Ålbæk.
  • Turistkontoret i Skagen, Ålbæk, Frederikshavn og Sæby.

Ønskes ekstra sække leveret ved sommerhuset, bestilles de hos AVØ på tlf. 9843 5599. Bestilling skal være på minimum 10 stk. Ekstra tømning af container bestilles hos AVØ.

Helårsrenovation:
Sommerhuset kan også tilmeldes helårsrenovation, hvor der vil blive afhentet affald 1. gang ugentligt eller hver 14. dag året rundt. Dog skal vejene være farbare, dvs. ryddet for sne og kørefaste.
 
Papir, flasker og glas:
Rundt omkring i sommerhusområdet er der placeret container til aviser, reklamer og lign. samt container til flasker, glas, drikkedåser og plastik drikkeflasker. Disse kan frit benyttes og bliver tømt efter behov. Du kan se her hvor flaske- og papircontainere er placeret. 
 
Problemer med tømning?
Har du problemer med afhentning af dit affald, kontakt AVØ på tlf. 9843 5599.
 
Batterier:
Brugte batterier indsamles ved afhentning af affaldssækken. Du skal blot ligge dem i en lille klar pose, slå en knude og placere den på låget af affaldsstativet.
 
Beplatning og tilkørselsforhold:
For at renovationsbilen kan benytte vejene, er det nødvendigt, at udhængende grene mv. er beskåret, så renovationsvognet kan passerer uhindret. Endviderer skal vejen altid være vedligeholdt, så den er jævn. Om vinteren skal der bl.a. være ryddet for sne.
 
Adgangsforhold:
  • Affaldssæk / container skal stå ved adgangsvejen.
  • Fri adgang til tømningssted (ingen parkerede biler foran sæk / container eller på adgangsvej så de forhindrer passage af bl.a. renovationsbilen).
  • Rigelig plads for kærre til sæk og tømning af container.
  • Affaldsstativ eller container skal stå på plant grundlag.
 
Helle Grandt Aaen