Bratten Grundejerforening / Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab af Bratten Grundejerforening

Årligt medlemskab koster kun 400 kr

For dette beløb bliver dine lodsejerforpligtelser ihht kendelser af landvæsenets direktiver om hver lodsejers partsforpligtelse til at sørge for afvanding, herunder oprensning af af grøfter, spuling af forbindende rør, rensning udløb til strand samt vedligeholdelse af vej, varetaget af foreningen. Herunder også kontakt til relevante myndigheder og kommune på vegne af områdets lodsejere.

Indmeldelse sker ved indbetaling af 400 kr til:

Bankoverførsel: Spar Nord 9006 1305521902

Mobilpay: 216642

Udenlandsk overførsel:
IBAN DK3990061305521902
Swift SPNODK22

Anfør navn og Bratten-adresse på indbetalingen

Mail sendes herefter til brattengrundejerforening@gmail.com

Med dine oplysninger:
- navn
- Bratten adresse
- privat adresse
- email
- mobilnummer

Velkommen til Bratten Grundejerforening

Generalforsamling afholdes hvert år tirsdag inden påske. Alle betalende medlemmer er meget velkommen. Indkaldelse og tilmelding annonceres på foreningens FB side, på hjemmesiden samt ved mailing.
Helle Grandt Aaen