Bratten Grundejerforening / Vis hensyn

Vis hensyn

Klitterne
Beboernes opmærksomhed henledes på, at klitterne er fredede. Fredningen betyder, at man kun må benytte stierne for at komme til stranden. Cykler, knallerter samt andre motordrevne køretøjer må ikke medtages på stranden eller i klitterne. Røde Kors har optillet et antal redningsposter i klitterne - Benyt dem kun til formålet! 
 
Hunde 
I tiden 1. april til 30. september skal hunde føres i snor i sommerhusområdet samt på stranden. Benyt venligst de optillede affaldstønder på stranden samt stativerne med hundeposer ved nedgangen til stranden, således at I er med til at holde stranden ren.
 
Hastighedsbegrænsning
Afpas som motorkørende hastigheden efter forholdene og tag hensyn til, at området er et fritidsområde, hvor der færdes mange "bløde" trafikanter på vejene. Desuden er det grusveje, som kan blive ødelagt, hvis der køres med for høj hastighed.
 
Tyveri
Der skal gøres opmærksom på, at tyveri af brænde m.m. fra privat ejendom anmeldes og medfører straf.
 
Overtrædelse af nævnte bestemmelser kan medføre politianmeldelse.
Helle Grandt Aaen