Glade Venner af Bratten

Glade venner af Bratten  - Anno 2011 blev stiftet af en gruppe husejere, som efter et år uden købmand i området indså, at denne var altafgørende for sammenholdet. Ligeledes havde udlejningsbureauerne bekræftet, at købmanden havde stor betydning for udlejningen i området og tilsvarende for fastholdelse af sommerhuspriserne. 
 
Købmanden er et naturligt samlingssted og udgangspunktet for mange initiativer, som gør Bratten Strand til et attraktivt sommerhusområde for både ejere og lejere.
 
Foreningens formål er at skabe sammenhold i området og dette opnås ved at lave sociale aktiviteter samt ved at støtte købmanden økonomisk. Uden økonomisk støtte vil det ikke være rentabelt at drive købmandsforretning på Bratten Strand.
 
Det koster 360 kr. årligt at blive medlem af Glade Venner af Bratten og omkring halvdelen af kontingentet bruges til at betale huslejen, hvor købmanden har lokaler. 
Helle Grandt Aaen